Velkommen til Frøens hjemmeside

 

Børnehuset Frøen åbnede i januar 2008 og er en integreret institution, der modtager børn i alderen 0-6 år. Vi har til huse i et stort dejligt velindrettet institution omkranset af en udfordrende legeplads. Vi er normeret til 88 enheder. Det betyder at vi f.eks har plads til 24 vuggestuebørn 0-3 år og 40 børnehavebørn 3-6 år. Børn under 3 år tæller for 2 enheder og børn over 3 år for 1 enhed, så antallet af børnehave og vuggestuebørn kan i perioder variere.

 

Personalegruppen i Frøen består som udgangspunkt af 9 pædagoger og 5 medhjælpere, men kan ligeså variere over tid alt afhængig af antallet af børn. Det er vigtigt for os i Frøen, at den eksisterende personalegruppe i fællesskab danner grundlaget for en hverdag, hvor alle kan føle sig trygge. Et sted, hvor vi i fællesskab ønsker at møde udfordringer, og ikke mindst et sted hvor følgende udsagn kendetegner personalets samarbejde.

 

 • En stor omsorg overfor børn, forældre og personale
 • En vilje til samarbejde
 • En god omgangstone i huset
 • En god personalekultur

 

Den daglige kontakt mellem forældre og personale er fundamentet for, at børnene trives i Frøen. Vi vægter højt at etablere et forældresamarbejde der skaber tillid til institutionen som helhed og specielt til den enkelte stue/gruppe, hvor barnet er tilknyttet.

Dette gør vi ved at skabe sammenhænge, hvor vi lærer hinanden at kende bl.a ved at planlægge modtagelsen af nye børn i samarbejde med forældrene, give os god tid i hverdagen til at tale med forældrene, holde forældrekonsultationer og mødes til Frøens årlige traditioner.

Vi er glade for, hvis forældrene kommer til os med ting vedrørende institutionen, som de er glade for eller utilfredse med.

Det er en del af vores daglige rutine at hilse på alle, der kommer ind ad vores hoveddør, da vi mener at det er fundamentalt vigtigt at blive set og føle sig velkommen.

 

Med vores pædagogiske udgangspunkt og forventninger til forældresamarbejdet, kan man som forældre til et barn i Frøen, derfor forvente følgende.

 

 • At legen prioriteres højt i institutionen
 • At barnet er medbestemmende (ud fra dets udviklingstrin)
 • At børn og voksne taler ligeværdigt til hinanden
 • At vi sprogstimulerer bevidst i hverdagen
 • At vi arbejder med krop og bevægelse
 • At vi arbejder med natur og naturfænomener
 • At vi arbejder med æstetiske udtryksformer
 • At personalet motiverer barnet til selvhjulpenhed
 • At personalet stiller aldersvarende krav til barnet
 • At personalet respekterer, når barnet taler og leger
 • At personalet ofte sætter sig ned i gulvhøjde og giver sig tid til at lytte
 • At vi arbejder bevidst efter at have synlige mål med vores arbejde
 • At der i institutionen er et engageret og fagligt dygtigt personale.  

 

Takster
Daginstitution og dagpleje

2017

 

0-2 år

heltid: 3.164,00

 

3-5 år

heltid: 1.740,00

 

Har institutionen madordning

koster det yderligere 636,00