Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Børn lærer hele tiden, på forskellige måder og forskellige steder. Vi ser på læring ud fra tre perspektiver:

Børnekultur

Det er her, at børnene leger selv uden pædagogisk indblanding. Det er børnenes eget private rum, og vi skal være meget bevidste om at give dem plads til netop dette rum. Her inddrager de selv alle seks temaer fra læreplanen med tryk på de personlige og sociale kompetencer.

Aktiviteter

Her har pædagogen fagligt forberedt en voksenstyret aktivitet med et bestemt mål og med efterfølgende refleksion. Det kan være temauge, traditioner og så videre.

Rutiner

Dette er hverdagens lærerprocesser såsom måltider, regler ved samling og så videre.

Vi vægter alle tre læringsrum lige højt. Vi har i den forbindelse tilrettelagt et alsidigt og udfordrende læringsmiljø:

  • Hvor de fysiske rammer med tydelighed viser børnene, hvad man kan her i spændende og udfordrende legezoner
  • Hvor vi fagligt kan formidle sociale færdigheder og kundskaber, så barnet kan tilegne sig samarbejdskompetence, relationskompetence, en større selvtillid og en bedre selvfølelse.
  • Hvor børn er med til at præge deres hverdag.
  • Hvor børn bliver udfordret og møder lidt modstand, men samtidig får mulighed for at opleve succesen ved at kunne. Dette vil være med til at give barnet en øget tro på sig selv og egen formåen. En tro, som på sigt også vil være med til at øge barnets nysgerrighed, motivation og vedholdenhed.
  • Hvor vi voksne indtager en aktiv og formidlende rolle i her og nu situationer. At vi kan springe fra det tilrettelagte og gribe det spontane initiativ.
  • Hvor vi voksne er positive rollemodeller for at forbedre relationerne i det sociale samspil og dermed danne basis for positiv læring.

Vi arbejder målrettet efter temaerne i den pædagogiske læreplan. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen, deres udviklingstrin, sammensætning - og naturligvis hvad børnene har brug for. Overordnet set prøver vi i dagligdagen at arbejde med forskellige udtryksformer, skabende og eksperimenterende, fysiske og kropslige, verbale og musiske. Vi benytter os af tegninger, malerier, drama, bevægelse, musik, sang, højtlæsning, teater med mere.  Vi har desuden samlinger med et pædagogisk sigte, og vi har ture ud af huset for såvel vuggestue- som børnehavebørn.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg