Om os

Børnehuset Frøen åbnede i januar 2008.

Vi er en integreret institution, der modtager børn i alderen 0-6 år.

Vi har til huse i en stor, dejlig og velindrettet institution omkranset af en stor og grøn legeplads.

Vi har plads til 24 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 44 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Antallet af børnehave- og vuggestuebørn kan i perioder variere.

Vi har fokus på legen, det gode samspil og barnets selvhjulpenhed. Vi stiller krav til barnet, ud fra hvor barnet er og vægter børnenes medbestemmelse højt.

Den daglige kontakt mellem forældre og personale er fundamentet for, at børnene trives i Frøen. Vi vægter derfor højt at etablere et forældresamarbejde, der bygger på dialog, tillid, gennemsigtighed og anerkendelse.

Det er vigtigt for os, at vi i fællesskab danner grundlaget for en hverdag, hvor alle kan føle sig trygge, set og hørt. Vi har derfor fokus på den daglige dialog med forældrene, og holder vores forældresamtaler, forældremøder og årlige traditioner i hævd.

Vores kerneopgave formulerer vi således:

Børn, forældre og medarbejdere skaber sammen en børnekultur, hvor læring, udvikling, dannelse og trivsel i fællesskabet er det centrale. Hvor læringsmiljøet er præget af tillid, anerkendelse, rummelighed, kreativ tænkning og udfoldelser.

Mere om Frøen

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg