Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

Børnehuset Frøen er på mange måder en ny institution. De fysiske rammer er 10 år gamle. Personalet er en skøn blanding af medarbejdere, der har været med fra institutionens start og en del nyansatte - herunder også en forholdsvis ny ledelse.

Med Høje Tåstrups fælles pædagogiske udviklingsrejse har vi siden efteråret 2018 været i en rivende og spændende udvikling. Vi har fået sat pædagogikken på landkortet for alvor. Vi arbejder med aktionslæring, ICDP*, som vores faglige fundament, og vi har fokus på udvikling og nye veje at gå.

Vi er ikke bange for at prøve nyt og bevæge os ud i ukendt land. Vi er fagligt stærkt funderet og meget omstillingsparate. Vi vægter teamsamarbejdet højt, ligesom vi tror på selvledelse og medbestemmelse ud fra en tydelig rammsætning.

(*ICDP er et træningsprogram, der kan udvikle pædagogisk relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de kan omgås børn og unge (og voksne) på en mere hensigtsmæssig måde).

Læs mere om os

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg