Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her hvordan årets gang er i Børnehuset Frøen.

I Børnehuset Frøen har vi udarbejdet er årshjul med de aktiviteter og tilbagevendende traditioner vi har:

  • Fastelavnsfest med tøndeslagning
  • Afslutning for kommende skolebørn
  • Bedsteforældredag og plantedag
  • Sommerfest
  • Julefest

Vores aktiviteter

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg